Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Mali Hizmetler Başkanlığı

  

Mali Hizmetler Başkanlığı'na Bağlı Birimler:

 

1 -   Bilgi Sistemleri Birimi

2 -   Bütçe Hizmetleri Birimi

3 -   Destek Birimi

4 -   Finansal Analiz Hizmetleri Birimi

5 -   Gider Gerçekleştirme Hizmetleri Birimi

6 -   İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimi (İSFAB)

7 -   Kalite Yönetim ve Geliştirme Birimi

8 -   Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

9 -   Mimarlık ve Mühendislik Birimi

10 - Muhasebe Hizmetleri Birimi

11 - Mutemetlik Birimi

12 - Sağlık Sigortası ve Gelir Gerçekleştirme Hizmetleri Birimi

13 - Satınalma Hizmetleri Birimi

14 - Stok Yönetim Birimi

15 - Taşınır Mal Yönetimi Hizmetleri Birimi

16 - Verimlilik Birimi